Lĩnh vực xúc tiến thương mại
Xác nhận kế hoạch, thông báo chương trình khuyến mại
Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm, an toàn thực phẩm
Lĩnh vực quản lý cạnh tranh
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, thống báo hoạt động thương mại
Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Các chứng nhận kinh doanh hàng hóa trong nước
Lĩnh vực thương mại quốc tế
Các thủ tục liên quan đến thương mại quốc tế
Giới thiệu Hướng dẫn Văn bản pháp quy Thông báo

Căn cứ Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, Sở công thương tỉnh Phú Yên xây dựng trang Dịch vụ công trực tuyến ...

Đọc chi tiết

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 07/2008/TTLT-BCT-BNV, Ngày 28 tháng 5 năm 2008 của liên bộ; Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là "Mã số thuế".

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM nội địa, chú ý: Doanh nghiệp chỉ thanh toán khi nhận được email xác nhận cần thanh toán.

Đọc chi tiết

Nghị định này quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

Đọc chi tiết

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”. Ký hiệu QCVN 01 : 2013/Bộ Công Thương và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Đọc chi tiết

Đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận tiếp nhận
(057). 3841.408

Hướng dẫn online
(057). 3841.408