Văn bản pháp quy

Nghị định này quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

Đọc chi tiết

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”. Ký hiệu QCVN 01 : 2013/Bộ Công Thương và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận tiếp nhận
(057). 3841.408

Hướng dẫn online
(057). 3841.408