Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Tên tài khoản mặc định sẽ là "Mã số thuế".

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách tạo, đính kèm files, gửi hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức 4 và cách tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ.

Đọc chi tiết

Hướng dẫn chi tiết cách thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM nội địa, chú ý: Doanh nghiệp chỉ thanh toán khi nhận được email xác nhận cần thanh toán.

Đọc chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận tiếp nhận
(057). 3841.408

Hướng dẫn online
(057). 3841.408