Liên hệ

SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ YÊN 

Địa chỉ: 78 - 80 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện Thoại: 057- 3.841408;       Fax: 057- 3.841585

Email:  socongthuong@sctphuyen.gov.vn

Website: www.socongthuong.phuyen.gov.vn

-----

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA"

Điện Thoại: 057.3841408

Fax: 057.3841585

-----

Hỗ trợ trực tuyến

Bộ phận tiếp nhận
(057). 3841.408

Hướng dẫn online
(057). 3841.408