← Trở lại

Hướng dẫn đăng ký

Bước 1:

Tại trang chủ của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến – Sở công thương Phú Yên, click vào nút “Đăng ký”, biểu tượng “Đăng ký trực tuyến” hoặc truy cập trực tiếp theo đường dẫn: http://dvcphuyen.ekip.vn/Backend/User/registration/index để tiến hành đăng ký mở tài khoản.

1 copy  

Bước 2:

Sau khi bấm “Đăng ký” sẽ hiển thị các thông tin cần khai báo để đăng ký

 2222222 copy

Thẻ thông tin cá nhân

Khai báo các thông tin cần thiết trong đó:

Mã số thuế (MST) - được sử dụng như tên đăng nhập tài khoản, trong trường hợp không nhớ MST, truy cập: http://tncnonline.com.vn/pages/tracuumst.aspx để tra cứu.

Mật khẩu – khởi tạo mật khẩu đăng nhập.

Nhập các thông tin khác như: Tên doanh nghiệp, tên viết tắt, email, loại doanh nghiệp, khu vực, số giấy phép kinh doanh, ngày thành lập.

Thẻ liên hệ (không bắt buộc)

Nhập các thông tin cần thiết để có thể liên hệ với doanh nghiệp bao gồm: địa chỉ, điện thoại, website…
Thẻ ảnh và file
(không bắt buộc)

Tải lên ảnh đại diện và các file đính kèm nếu có.

2 copy  

Cuối cùng, điền mã xác nhận (trong ảnh phía dưới) và Click “Đăng ký” để hoàn tất bước 2

Bước 3:

Sau khi gửi thông tin tài khoản thành công:

 1234

Email thông báo xác nhận việc nhận được đăng ký

- Tại tài khoản email đã đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận được một email thông báo từ sở công thương Phú Yên, sở công thương Phú Yên sẽ tiến hành duyệt đăng ký của doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc và gửi lại phản hồi về việc đăng ký thành công hay chưa (thông qua email này).

2345  

Email thông báo về việc kích hoạt tài khoản thành công

Sau khi nhận được Email thông báo về việc kích hoạt tài khoản thành công, doanh nghiệp đã hoàn thành việc Đăng ký tài khoản

Trường hợp quá 3 ngày làm việc mà vẫn chưa nhận được email phản hồi từ sở công thương Phú Yên, doanh nghiệp có thể liên hệ số điện thoại 057.3841.408, đọc MST để hỏi về việc đăng ký tài khoản đã thành công chưa.

 

 


File đính kèm:
← Trở lại