← Trở lại

Thông báo đăng ký tham gia Chương trình Bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 05/5/2014 của UBND Tỉnh  về việc bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Tỉnh năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; Sở Công Thương thông báo một số thông tin cơ bản của Chương trình bình ổn giá để các doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tham gia. Nội dung cụ thể như sau:

1. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cần bình ổn giá

Căn cứ cơ sở danh mục các mặt hàng bình ổn giá, tính chất hàng hóa và thực tế nhu cầu thị trường; có 6 nhóm hàng cần tập trung bình ổn giá là gạo các loại, thịt heo, thịt gia cầm, đường, dầu ăn, rau củ quả.

2. Cơ chế thực hiện chương trình

- UBND Tỉnh tạm ứng vốn từ ngân sách Nhà nước cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn.

- Thời gian ứng vốn để chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức bán ra các mặt hàng bình ổn giá là 5 tháng, từ  tháng 11/2014 đến hết tháng 3/2015.

3. Đối tượng tham gia chương trình

Là doanh nghiệp phân phối bán lẻ; doanh nghiệp cung ứng hàng hóa; doanh nghiệp vừa cung ứng vừa có hệ thống phân phối bán lẻ đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

- Có quy mô kinh doanh lớn (vốn, hệ thống mạng lưới bán buôn, bán lẻ, kho dự trữ, có năng lực và kinh nghiệm tổ chức nguồn hàng, phân phối) phù hợp với các nhóm hàng thuộc chương trình bình ổn, hoạt động kinh doanh có hiệu quả (thể hiện qua báo cáo tài chính hoặc báo cáo kiểm toán 02 năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn...).

- Có lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường với số lượng lớn và xuyên suốt trong thời gian thực hiện.

- Có phương án tổ chức kinh doanh, tạo nguồn hàng, phát triển mạng lưới bán lẻ đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ ổn định giá cả hàng hóa.

- Có tối thiểu 05 điểm bán hàng hoặc điểm cung ứng hàng hóa bình ổn giá ổn định trên địa bàn tỉnh (trừ doanh nghiệp sản xuất, chăn nuôi). Hoặc các doanh nghiệp có 01 điểm cung ứng hàng hóa bình ổn giá nhưng tích cực tham gia tổ chức đưa hàng về nông thôn năm 2013.

- Có Kế hoạch tổ chức bán hàng lưu động, đưa các nhóm hàng thuộc chương trình về khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thu nhập trung bình và thấp.

- Ưu tiên xét chọn những doanh nghiệp có quá trình tham gia và thực hiện tốt các quy định của chương trình bình ổn trong các năm qua.

Ngoài các doanh nghiệp tham gia được tạm ứng vốn, Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn Tỉnh tham gia chương trình bình ổn giá nhưng không tạm ứng vốn ngân sách để mở rộng thị trường bình ổn giá, với yêu cầu các doanh nghiệp này phải chấp hành các quy định về đăng ký giá, treo biển nhận diện gian hàng bình ổn giá… như các doanh nghiệp được tạm ứng vốn của Tỉnh.

4. Cách thức thực hiện đăng ký

- Hồ sơ bao gồm:

+ Bản đăng ký phương án tham gia Chương trình bình ổn giá (theo mẫu  đính kèm)

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

+ Bản sao các báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế (năm 2012, năm 2013)

+ Bản đăng ký giá các mặt hàng thiết yếu (theo mẫu đính kèm)

- Thời gian đăng ký: từ ngày 20/5/2014 đến ngày 31/8/2014

- Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Sở Công Thương Phú Yên.

Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 057 3842737

Email: xnksct@gmail.com

(Hoặc liên hệ chị Thắm – SĐT: 0976 108 189)


File đính kèm:
← Trở lại